Copyright 2017, Carwash Kampen B.V.

Alle rechten © berusten bij de Carwash Kampen B.V., tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding.

Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in carwashkampen.nl gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.